Dataset

Wet Langdurige Zorg (Wlz)-subsidies; declaraties, uitg./volume, 2015-2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 09/26/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cumulatieve kwartaalcijfers over de uitgaven aan en het volume van subsidies ten laste van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten. Het gaat hierbij om ten eerste de Wlz-subsidies aan instellingen voor het verlenen van direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), ten tweede om tijdelijke subsidies aan organisaties voor het verlenen van extramurale behandeling, vervoer naar en van behandeling en ten derde om medisch noodzakelijk eerstelijnsverblijf. Vanaf verslagjaar 2017 wordt deze tabel niet meer aangevuld met cijfers over eerstelijnsverblijf omdat de subsidieregeling eerstelijnsverblijf per 2017 is overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De cijfers zijn gebaseerd op declaraties van gerealiseerde zorg door zorginstellingen aan zorgkantoren en zijn afkomstig van het Zorginstituut Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf 1e kwartaal 2015 tot en met 4e kwartaal 2020

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 februari 2021:

  • De cumulatieve cijfers over extramurale behandeling (uitgaven, uren en dagdelen) in de periode januari – september 2020 zijn aangepast, en cumulatieve cijfers over extramurale behandeling in de periode januari – december 2020 zijn toegevoegd.
  • Cijfers over 2020 zijn definitief gemaakt.
  • De tabel is stopgezet omdat de Wlz-subsidie extramurale behandeling per 1 januari 2021 is overgegaan naar de Zvw. Vanaf verslagjaar 2017 is de Wlz-subsidieregeling eerstelijnsverblijf reeds overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Geen, deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40040NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40040NED

Eerstelijns verblijf, extramurale behandeling, ADL-assistentie, Wlz-subsidies, Wlz-declaraties,2015 januari-maart - 2020 januari-december

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40040NED

Eerstelijns verblijf, extramurale behandeling, ADL-assistentie, Wlz-subsidies, Wlz-declaraties,2015 januari-maart - 2020 januari-december