Dataset

Wet Langdurige Zorg (Wlz)-subsidies; declaraties, uitg./volume, 2015-2020

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 27-09-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cumulatieve kwartaalcijfers over de uitgaven aan en het volume van subsidies ten laste van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten. Het gaat hierbij om ten eerste de Wlz-subsidies aan instellingen voor het verlenen van direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), ten tweede om tijdelijke subsidies aan organisaties voor het verlenen van extramurale behandeling, vervoer naar en van behandeling en ten derde om medisch noodzakelijk eerstelijnsverblijf. Vanaf verslagjaar 2017 wordt deze tabel niet meer aangevuld met cijfers over eerstelijnsverblijf omdat de subsidieregeling eerstelijnsverblijf per 2017 is overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De cijfers zijn gebaseerd op declaraties van gerealiseerde zorg door zorginstellingen aan zorgkantoren en zijn afkomstig van het Zorginstituut Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf 1e kwartaal 2015 tot en met 4e kwartaal 2020

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 februari 2021:

  • De cumulatieve cijfers over extramurale behandeling (uitgaven, uren en dagdelen) in de periode januari – september 2020 zijn aangepast, en cumulatieve cijfers over extramurale behandeling in de periode januari – december 2020 zijn toegevoegd.
  • Cijfers over 2020 zijn definitief gemaakt.
  • De tabel is stopgezet omdat de Wlz-subsidie extramurale behandeling per 1 januari 2021 is overgegaan naar de Zvw. Vanaf verslagjaar 2017 is de Wlz-subsidieregeling eerstelijnsverblijf reeds overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Geen, deze tabel is stopgezet.

Bestemmingspagina: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40040NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40040NED

Eerstelijns verblijf, extramurale behandeling, ADL-assistentie, Wlz-subsidies, Wlz-declaraties,2015 januari-maart - 2020 januari-december

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40040NED

Eerstelijns verblijf, extramurale behandeling, ADL-assistentie, Wlz-subsidies, Wlz-declaraties,2015 januari-maart - 2020 januari-december