Dataset

Wlz-zorg in natura; uitgaven/volume op basis van declaraties; leveringsvorm

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 19-07-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cumulatieve kwartaalcijfers over de uitgaven aan en het volume van langdurige zorg ten laste van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten.

De cijfers worden uitgesplitst naar leveringsvorm zorg en zorgzwaartepakket (zzp) en zorgvorm. Bij de leveringsvormen verblijf en volledig pakket thuis wordt het zorgzwaartepakket verder uitgesplitst naar verblijf met of zonder dagbesteding en behandeling; voor de overige basisprestaties verblijf en zorgvormen wordt deze uitsplitsing niet gemaakt. De leveringsvorm deeltijdverblijf is vanaf 2020 beschikbaar. Bij de leveringsvorm modulair pakket thuis worden de cijfers niet uitgesplitst naar met of zonder dagbesteding en behandeling. Bij de leveringsvormen verblijf, deeltijdverblijf en volledig pakket thuis worden de uitgaven uitgesplitst naar type zorg.

De cijfers zijn afkomstig van het Zorginstituut en zijn gebaseerd op goedgekeurde declaraties op persoonsniveau die door de zorgkantoren worden doorgestuurd via Vektis.

De cijfers in deze tabel zijn een voortzetting van de tabellen 'Zorg in natura; uitgaven/volume op basis van declaraties' en 'Zorgzwaartepakketten; uitgaven/volume op basis van declaraties' (zie paragraaf 3), die cijfers over AWBZ/ Wlz-uitgaven en volume van zorg in natura bevatten voor de periode 2010 t/m 2019, en gebaseerd waren op declaraties van gerealiseerde zorg door zorginstellingen aan zorgkantoren, afkomstig van het Zorginstituut Nederland. Vanwege de overgang op een nieuwe databron kan er een trendbreuk zijn tussen de stopgezette en nieuwe tabellen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018 Voor 2018 en 2019 zijn alleen gegevens over de periode januari-december (oftewel jaarcijfers) beschikbaar; vanaf januari-juni 2020 worden cumulatieve kwartaalcijfers over delen van het jaar gepubliceerd.

Status van de cijfers: De cijfers over 2023 en 2024 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 juli 2024:

  • Voorlopige cijfers over de periode januari tot en met maart 2024 zijn toegevoegd.
  • De voorlopige cijfers over 2022 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Voorlopige cijfers over de periode januari tot en met juni 2024 worden in het vierde kwartaal van 2024 gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40079NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40079NED

Uitgaven aan en het volume van langdurige zorg ten laste van de Wlz Leveringsvorm zorg, zorgzwaartepakket/zorgvorm, dagbesteding/-behandeling

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40079NED

Uitgaven aan en het volume van langdurige zorg ten laste van de Wlz Leveringsvorm zorg, zorgzwaartepakket/zorgvorm, dagbesteding/-behandeling