Dataset

Zorg in natura; uitgaven/volume op basis van declaraties, 2010-2019

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 27-09-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cumulatieve kwartaalcijfers over de uitgaven aan en het volume van langdurige zorg ten laste van de Algemene Wet Bijzondere ziektekosten (AWBZ) (tot 2015) en vanaf 2015 ten laste van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten. De cijfers zijn gebaseerd op declaraties van gerealiseerde zorg door zorginstellingen aan zorgkantoren en zijn afkomstig van het Zorginstituut Nederland. Deze cijfers komen snel beschikbaar. Zij dekken de totale AWBZ/Wlz-uitgaven voor zorg in natura niet volledig omdat niet alle onderdelen van de kosten gedurende het jaar gedeclareerd worden. Verder zijn de cijfers niet vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg voor een deel gefinancierd uit de Wlz. Een deel van de langdurige zorg wordt vanaf 2015 gefinancierd uit andere wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. Dit betreft onder andere een groot deel van de extramurale zorg, de Zorgzwaartepakketten (Zzp's) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) C (beschermd wonen) en Volledig pakket thuis (Vpt) GGZ. Hierdoor is in de tabel een trendbreuk zichtbaar in het eerste kwartaal van 2015. De cijfers die hier gepresenteerd worden vanaf 2015 betreffen alleen de uitgaven en volume die onder de Wlz vallen.

Gegevens beschikbaar van eerste kwartaal 2010 tot en met vierde kwartaal 2019.

Status van de cijfers: De cumulatieve kwartaalcijfers van het meest recente verslagjaar zijn voorlopig. De overige kwartaalcijfers zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens van het meest recente verslagjaar niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 september 2020: Geen, deze tabel is stopgezet en is opgevolgd door de tabel 'Wlz-zorg in natura; uitgaven/volume op basis van declaraties; leveringsvorm' (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40025NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40025NED

Intramurale, extramurale en overige zorg in natura; AWBZ/Wlz Uitgaven in euro's en volume in dagen, dagdelen, uren o.b.v. declaraties

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40025NED

Intramurale, extramurale en overige zorg in natura; AWBZ/Wlz Uitgaven in euro's en volume in dagen, dagdelen, uren o.b.v. declaraties