Dataset

Personen met gebruik Zvw-wijkverpleging; zorgvorm, leveringsvorm en regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/19/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Insurance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Personen die door een ziekte, aandoening of beperking persoonlijke verzorging of verpleging nodig hebben, kunnen via de Zorgverzekeringswet (Zvw) gebruikmaken van wijkverpleging. Het is mogelijk deze zorg af te nemen in natura en/of via een persoonsgebonden budget (pgb). Deze tabel geeft informatie over het gebruik gedurende een jaar (verslagjaar), het gebruik op een bepaalde peildatum en de zorgomvang en gemiddelde uitgaven per zorggebruiker van wijkverpleging. De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd op 31 december van het verslagjaar, zorgvorm wijkverpleging, leveringsvorm zorg en regio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: De cijfers over 2021 en 2022 zijn voorlopig, de cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 19 april 2024: De voorlopige cijfers over 2022 zijn bijgesteld.

Wijzigingen per 6 december 2023: Gemeente 1685 Land van Cuijk stond op de verkeerde plek in de tabel. Dat is nu hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Uiterlijk 18 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij de publicatie van nieuwe jaarcijfers worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief. In verband met een mogelijke resterende (kleine) bijstelling van de cijfers over 2021 en 2022 voor een van de zorgkantoorregio's zijn de cijfers voor 2021 momenteel nog voorlopige cijfers. In de loop van 2024 zullen deze cijfers definitief worden.

Landing page: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40052NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40052NED

Personen met gebruik van wijkverpleging soort (Zvw-)wijkverpleging, leveringsvorm, regio, geslacht, leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40052NED

Personen met gebruik van wijkverpleging soort (Zvw-)wijkverpleging, leveringsvorm, regio, geslacht, leeftijd