Dataset

Personen met gebruik Zvw-wijkverpleging; zorgvorm, leveringsvorm en regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 13-10-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Verzekeringen
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Personen die door een ziekte, aandoening of beperking persoonlijke verzorging of verpleging nodig hebben, kunnen via de Zorgverzekeringswet (Zvw) gebruikmaken van wijkverpleging. Het is mogelijk deze zorg af te nemen in natura en/of via een persoonsgebonden budget (pgb). Deze tabel geeft informatie over het gebruik gedurende een jaar (verslagjaar), het gebruik op een bepaalde peildatum en de zorgomvang en gemiddelde uitgaven per zorggebruiker van wijkverpleging. De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd op 31 december van het verslagjaar, zorgvorm wijkverpleging, leveringsvorm zorg en regio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: De cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 13 oktober 2023: Voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd. De volumecijfers over 2020 zijn definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 januari 2022: Bij declaraties voor prestaties die onder 'wijkverpleging integrale prestatie' vallen werd het volume voorheen ingeschat op basis van het gedeclareerde bedrag en het gemiddelde tarief van een gelijkende prestatie indien aanwezig, en anders op basis van het gemiddelde tarief van de totale wijkverpleging. Vanaf 2019 wordt het volume van prestaties die onder 'wijkverpleging integrale prestatie' vallen ingeschat op basis van het gemiddelde tarief van de totale wijkverpleging en het gedeclareerde bedrag. Deze wijziging van methode levert voor 2019 een verschil op in totaal volume van minder dan 1% met de voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Uiterlijk 18 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij de publicatie van nieuwe jaarcijfers worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief.

Bestemmingspagina: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40052NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40052NED

Personen met gebruik van wijkverpleging soort (Zvw-)wijkverpleging, leveringsvorm, regio, geslacht, leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40052NED

Personen met gebruik van wijkverpleging soort (Zvw-)wijkverpleging, leveringsvorm, regio, geslacht, leeftijd