Dataset

Personen met gebruik Zvw-wijkverpleging; zorgvorm, leveringsvorm en regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 19-04-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Verzekeringen
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Personen die door een ziekte, aandoening of beperking persoonlijke verzorging of verpleging nodig hebben, kunnen via de Zorgverzekeringswet (Zvw) gebruikmaken van wijkverpleging. Het is mogelijk deze zorg af te nemen in natura en/of via een persoonsgebonden budget (pgb). Deze tabel geeft informatie over het gebruik gedurende een jaar (verslagjaar), het gebruik op een bepaalde peildatum en de zorgomvang en gemiddelde uitgaven per zorggebruiker van wijkverpleging. De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd op 31 december van het verslagjaar, zorgvorm wijkverpleging, leveringsvorm zorg en regio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: De cijfers over 2021 en 2022 zijn voorlopig, de cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 19 april 2024: De voorlopige cijfers over 2022 zijn bijgesteld.

Wijzigingen per 6 december 2023: Gemeente 1685 Land van Cuijk stond op de verkeerde plek in de tabel. Dat is nu hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Uiterlijk 18 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij de publicatie van nieuwe jaarcijfers worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief. In verband met een mogelijke resterende (kleine) bijstelling van de cijfers over 2021 en 2022 voor een van de zorgkantoorregio's zijn de cijfers voor 2021 momenteel nog voorlopige cijfers. In de loop van 2024 zullen deze cijfers definitief worden.

Bestemmingspagina: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40052NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40052NED

Personen met gebruik van wijkverpleging soort (Zvw-)wijkverpleging, leveringsvorm, regio, geslacht, leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40052NED

Personen met gebruik van wijkverpleging soort (Zvw-)wijkverpleging, leveringsvorm, regio, geslacht, leeftijd