Dataset

Personen met gebruik van Zvw-Wijkverpleging (vanaf 01-01-2015)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Health and care
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Personen die door een ziekte, aandoening of beperking persoonlijke verzorging of verpleging nodig hebben, kunnen via de Zorgverzekeringswet (Zvw) gebruikmaken van wijkverpleging. Het is mogelijk deze zorg af te nemen in natura (zin) en/of via een persoonsgebonden budget (pgb). Dit bestand bevat gegevens over door de zorgverzekeraars goedgekeurde en aan Vektis aangeleverde declaraties voor Zvw-wijkverpleging geleverd als zin of via een pgb. Dit bestand is gebaseerd op de registratie van Vektis. Voor het gebruik van dit bestand is toestemming nodig van de dataleverancier. Deze toestemming is te verkrijgen door een beschrijving van het gebruik van de data te maken. Deze beschrijving mag niet langer zijn dan een A4 en bevat de volgende onderdelen: korte beschrijving project, doelbinding, te gebruiken jaren en te gebruiken variabelen. Deze beschrijving moet worden gestuurd naar het mailadres: [mailadres verborgen - neem contact op met het CBS]. SGZ neemt vervolgens contact op met de dataleverancier voor het regelen van toestemming.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

In dit bestand worden de uitgaven en de zorgomvang van de gebruikte zorg in de wijkverpleging gegeven op persoonsniveau, uitgesplitst naar zorgvorm (persoonlijke verzorging, verpleging, wijkverpleging integrale prestatie), leveringsvorm (zin of pgb), datum van begin en einde van de declaratie. De declaraties zijn geaggreggeerd op persoon, zorgvorm, leveringsvorm en begin- en einddatum. Het volume per declaratie is berekend op basis van het aantal geregistreerde prestaties en de bijbehorende tijdseenheid. De volumeregistratie van prestaties bekostigd met een pgb is niet compleet, en is daarom in dit bestand als missing beschouwd. In het geval van missende gegevens op het gebied van volume, is het volume ingeschat op basis van de uurtarieven die zijn berekend aan de hand van de complete records.

Populatie

Personen die gebruik hebben gemaakt wijkverpleging (in natura en/of bekostigd vanuit een persoonsgebonden budget) (Zvw-gefinancierd) en in het jaar in de Basisregistratie Personen ingeschreven stonden.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410803afe83

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier