Dataset

Dijkverbetering Eemshaven - Delfzijl (Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Groningen (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Economy
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit bestand bevat de dijkverbetering Eemshaven - Delfzijl, zoals vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. De dijk tussen Eemshaven en Delfzijl wordt versneld versterkt door het Waterschap Noorderzijlvest. Daarna voldoet de dijk op dit tracé aan de nieuwe veiligheidsnormen en is de dijk bestand tegen aardbevingen, rekening houdend met bodemdalingen. Concreet is het doel om de dijk over het genoemde tracé te verhogen en te verbreden en om de dijkbekleding deels te vernieuwen. Uitgangspunt is om in 2017 te starten. Het traject ten zuiden van Delfzijl, tot aan Nieuw-Statenzijl is gepland tussen 2020 en 2028.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geoservices.provinciegroningen.nl/bestanden/metadata/voorbeeldplaatjes/SV_ED_DijkverbeteringEemshavenDelfzijl.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

DijkverbeteringEemshavenDelfzijl

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/StructuurvisieEemsmondDelfzijl/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities

accessPoint

Beleidsplannen_StructuurvisieEemsmondDelfzijl:DijkverbeteringEemshavenDelfzijl

OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/StructuurvisieEemsmondDelfzijl/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities

accessPoint