Dataset

Broedeilanden (Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Groningen
Bijgewerkt 30/05/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Dit bestand bevat twee broedeilanden, zoals vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. 1) In Delfzijl wordt ter hoogte van de Schermdijk een nieuw kwelderlandschap gecreëerd. In deze kwelder wordt een broedeiland van circa 2 hectare aangelegd, met name ten behoeve van visdieven en noordse sterns. Bij de inrichting van het eiland wordt rekening gehouden met mogelijke bedreigingen voor de broedvogels. Dit broedeiland wordt meegenomen in het project Marconi. 2) Ter hoogte van Nieuwstad wordt ook een vogelbroedeiland aangelegd. Het eiland dient als broedplaats voor sterns en visdieven. Daarnaast dient deze locatie buiten het broedseizoen als hoogwater-vluchtplaats. Het eiland is minimaal twee hectare groot. De kruinhoogte voor de broedfunctie moet boven de gemiddeld hoogste hoogwaterlijn komen te liggen en voldoende laag zijn om in de winter te worden overspoeld door golven. Dit voorkomt duurzame vegetatieopslag en ophoping van vogelmest. Dit broedeiland wordt meegenomen in het project Dijkverbetering Eemshaven - Delfzijl.

Contactinformatie
Naam: Afdeling Ruimte en Samenleving, Provincie Groningen
Email: geoportaal@provinciegroningen.nl
Website: http://www.provinciegroningen.nl/

Webservice

Broedeilanden

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/StructuurvisieEemsmondDelfzijl/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Beleidsplannen_StructuurvisieEemsmondDelfzijl:Broedeilanden

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/StructuurvisieEemsmondDelfzijl/MapServer/WFSServer

OGC:WFS