Dataset

Broedeilanden (Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Groningen (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit bestand bevat twee broedeilanden, zoals vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. 1) In Delfzijl wordt ter hoogte van de Schermdijk een nieuw kwelderlandschap gecreëerd. In deze kwelder wordt een broedeiland van circa 2 hectare aangelegd, met name ten behoeve van visdieven en noordse sterns. Bij de inrichting van het eiland wordt rekening gehouden met mogelijke bedreigingen voor de broedvogels. Dit broedeiland wordt meegenomen in het project Marconi. 2) Ter hoogte van Nieuwstad wordt ook een vogelbroedeiland aangelegd. Het eiland dient als broedplaats voor sterns en visdieven. Daarnaast dient deze locatie buiten het broedseizoen als hoogwater-vluchtplaats. Het eiland is minimaal twee hectare groot. De kruinhoogte voor de broedfunctie moet boven de gemiddeld hoogste hoogwaterlijn komen te liggen en voldoende laag zijn om in de winter te worden overspoeld door golven. Dit voorkomt duurzame vegetatieopslag en ophoping van vogelmest. Dit broedeiland wordt meegenomen in het project Dijkverbetering Eemshaven - Delfzijl.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geoservices.provinciegroningen.nl/bestanden/metadata/voorbeeldplaatjes/SV_ED_Broedeilanden.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Broedeilanden

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/StructuurvisieEemsmondDelfzijl/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Beleidsplannen_StructuurvisieEemsmondDelfzijl:Broedeilanden

OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/StructuurvisieEemsmondDelfzijl/MapServer/WFSServer

OGC:WFS