Dataset

Broedeilanden (Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Groningen (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
  • Water
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Dit bestand bevat twee broedeilanden, zoals vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. 1) In Delfzijl wordt ter hoogte van de Schermdijk een nieuw kwelderlandschap gecreëerd. In deze kwelder wordt een broedeiland van circa 2 hectare aangelegd, met name ten behoeve van visdieven en noordse sterns. Bij de inrichting van het eiland wordt rekening gehouden met mogelijke bedreigingen voor de broedvogels. Dit broedeiland wordt meegenomen in het project Marconi. 2) Ter hoogte van Nieuwstad wordt ook een vogelbroedeiland aangelegd. Het eiland dient als broedplaats voor sterns en visdieven. Daarnaast dient deze locatie buiten het broedseizoen als hoogwater-vluchtplaats. Het eiland is minimaal twee hectare groot. De kruinhoogte voor de broedfunctie moet boven de gemiddeld hoogste hoogwaterlijn komen te liggen en voldoende laag zijn om in de winter te worden overspoeld door golven. Dit voorkomt duurzame vegetatieopslag en ophoping van vogelmest. Dit broedeiland wordt meegenomen in het project Dijkverbetering Eemshaven - Delfzijl.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geoservices.provinciegroningen.nl/bestanden/metadata/voorbeeldplaatjes/SV_ED_Broedeilanden.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Broedeilanden

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/StructuurvisieEemsmondDelfzijl/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Beleidsplannen_StructuurvisieEemsmondDelfzijl:Broedeilanden

OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/StructuurvisieEemsmondDelfzijl/MapServer/WFSServer

OGC:WFS