Datasets

110 datasets

 • Dit bestand bevat de windparken in de Eemshaven, zoals vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. De provincie heeft een taakstelling om in de provincie een gezamenlijk vermogen van maximaal ...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
  • Industrie
 • Dit bestand bevat het tracé van de aanlanding van de Cobrakabel, zoals vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. De Nederlandse en Deense beheerders van het hoogspanningsnet leggen een onder...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
  • Industrie
 • Dit bestand bevat de locaties van in totaal 5 windparken rondom Delfzijl, vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. De provincie heeft een taakstelling om in de provincie een gezamenlijk ver...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
  • Industrie
 • Dit bestand bevat het tracé van de aanlanding van de kabelverbindingen t.b.v. het Gemini offshore windpark, zoals vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. Het Gemini offshore windpark in he...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
  • Industrie
 • Dit bestand bevat de ruimtelijke reservering voor de hoogspanningsleiding Eemshaven-Vierverlaten zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Deze ruimtelijke reservering is m...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
  • Industrie
 • Dit bestand bevat het zoekgebied vervanging windturbines zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Dit zoekgebied is mede opgenomen in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl....

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
  • Industrie
 • Dit bestand bevat traditionele windmolens zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Gebouwd erfgoed is mede bepalend voor het landschap, de beleving van ruimtelijke kwalite...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
  • Ruimtelijke ordening
 • Dit bestand bevat concentratiegebieden grootschalige windenergie zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Nieuwe windparken worden gerealiseerd in drie concentratiegebied...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Industrie
 • Bestaande stads- en dorpsgebieden zoals gebruikt in de verordening Ruimte 2014. Wordt verder ook gebruikt voor de woningbouwplannen.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Ruimtelijke ordening
 • Belangrijk weidevogelgebied zoals opgenomen in de OmgevingsVerordening van de provincie. Deze is op 08 maart 2023 vastgesteld door Provinciale Staten en op 1 april 2023 in werking getreden. Dit betref...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Landbouw
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening

Filter je resultaten