Datasets

13 datasets

 • Natte natuurparels zijn de waterafhankelijke delen van het NNB (Natuur Netwerk Brabant) die behoren tot een samenhangend complex van natuurgebieden die sterk afhankelijk zijn van hoge grondwaterstande...

  Data owner: Noord-Brabant (Provincie)
  Updated: 05/27/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
 • Onderdeel van het Natuurbeheerplan dat zich primair richt op de functie als subsidie-instrument in het kader van de subsidieregeling voor (agrarisch) natuur en landschapsbeheer (SNL en ANLb). Begrensd...

  Data owner: Noord-Brabant (Provincie)
  Updated: 04/18/2023 - 00:00
  Theme:
  • Agriculture
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
 • Onderdeel van het Natuurbeheerplan dat zich primair richt op de functie als subsidie-instrument in het kader van de subsidieregeling voor (agrarisch) natuur en landschapsbeheer (SNL en ANLb). Begrensd...

  Data owner: Noord-Brabant (Provincie)
  Updated: 04/18/2023 - 00:00
  Theme:
  • Agriculture
  • Nature and landscape management
  • Air
  • Nature and environment
 • Natte natuurparels zijn de waterafhankelijke delen van het NNB (Natuur Netwerk Brabant) die behoren tot een samenhangend complex van natuurgebieden die sterk afhankelijk zijn van hoge grondwaterstande...

  Data owner: Noord-Brabant (Provincie)
  Updated: 03/18/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
 • Waterparels zijn wateren met bijzondere actuele of potentiële aquatische natuurwaarden.

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 11/18/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
  • Water
 • Het werkingsgebied 'Behoud en herstel watersystemen' is gebaseerd op het Provinciaal milieu- en waterplan. Dit is gebaseerd op: -waterlopen met de functie waternatuur, -(natte) ecologische verbindings...

  Data owner: Noord-Brabant (Provincie)
  Updated: 10/11/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Spatial planning
 • Dataset

  Waterparels

  Binnen de provincie Utrecht zijn op basis van het voorkomen van bijzondere soorten 25 waterparels, ook wel ‘ecologisch waardevolle wateren’ geïdentificeerd. Deze gebieden met hoge potenties op het geb...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 10/08/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
 • Dit bestand bevat twee broedeilanden, zoals vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. 1) In Delfzijl wordt ter hoogte van de Schermdijk een nieuw kwelderlandschap gecreëerd. In deze kwelder ...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Water
 • De provincie en haar partners streven er samen naar om de ecologische diversiteit van de natte landnatuur als onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk duurzaam in stand te houden en zo mogelijk te vers...

  Data owner: Gelderland (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • De waterfuncties vlakken(Beschermingszone natte landnatuur, Natte landnatuur, Water als verbinder, Hoogst ecologisch niveau wateren (HEN) en Specifiek ecologische doelstelling wateren (SED)) zijn afha...

  Data owner: Gelderland (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment