Dataset

Natuurbeheerplan, Natte Natuurparels

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant (Provincie)
Updated 05/23/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Natte natuurparels zijn de waterafhankelijke delen van het NNB (Natuur Netwerk Brabant) die behoren tot een samenhangend complex van natuurgebieden die sterk afhankelijk zijn van hoge grondwaterstanden of kwel. Wijzigingen in de begrenzing van de Natte natuurparels worden vastgesteld in het Natuurbeheerplan. Actualiteit zie veld Revisiedatum. Beleid t.a.v. de Natte natuurparels staat beschreven in het Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027 van de provincie.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads