Dataset

Natuurpakket Westerschelde Projecten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 03/27/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het natuurpakket Westerschelde wordt door de Provincie Zeeland in opdracht van het Rijk uitgevoerd. De realisatie van ten minste 600 ha Estuariene natuur komt voort uit de afspraken in het kader van de OS2010. Afspraken over uitvoering zijn vastgelegd in het Convenant tussen rijk en Provincie Zeeland.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/ontwikkeling/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=ontwikkeling:geonam_npwpropnt&styles=&bbox=14970.6224999987,373767.937899999,73904.8339000009,380965.534699999&width=768&height=330&srs=EPSG:28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

geonam_npwpropnt

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/ontwikkeling/wms?request=GetCapabilities

Natuurpakket Westerschelde projecten

geonam_npwpropnt

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/ontwikkeling/wfs?request=GetCapabilities

Natuurpakket Westerschelde projecten