Datasets

12 datasets

 • Betreft monitoringsdata. Bij de start van de bouw van de eerste windparken op zee was nog veel onbekend over de ecologische effecten. Het Shortlist onderzoek richt zich op enerzijds de verspreiding va...

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Betreft monitoringsdata. Het Offshore Windpark Egmond aan Zee is het eerste offshore windpark dat in de Noordzee voor de Nederlandse kust is gebouwd. Het park bestaat uit 36 windmolens met ieder een v...

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Indeling in telgebieden voor de wintervogeltellingen. De tellingen worden verricht door vrijwilligers, coördinatie en gegevensopslag door Provincie. Database met telgegevens kan aan dit bestand worden...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/03/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
 • Monitoringsdata conform het Kader Richtlijn Marien monitoringsprogramma Mariene strategie deel II

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 04/14/2023 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dit bestand bevat twee broedeilanden, zoals vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. 1) In Delfzijl wordt ter hoogte van de Schermdijk een nieuw kwelderlandschap gecreëerd. In deze kwelder ...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Water
 • In kilometervakken is aangegeven welke beschermde Flora en Fauna men kan verwachten. Tevens is de mate van bescherming aangegeven en met een link kun je op Wikipedia meer informatie vinden over de bet...

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • De vogelsoorten in de Natura 2000-gebieden, waarvoor een instandhoudingsdoelstelling is opgenomen. Het betreft het aantal broedparen of overwinterende vogels, waarvoor het gebied geschikt moet zijn. E...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Dit bestand bevat leefgebieden akkervogels zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Wij beschermen akkervogels in gebieden waar nog levenskrachtige populaties akkervog...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Agriculture
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
 • Dit bestand bevat leefgebieden akkervogels zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van akkervog...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Agriculture
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
 • Betreft monitoringsdata. In de periode 2008-2013 heeft het Havenbedrijf Rotterdam de eerste fase van Maasvlakte 2 aangelegd. De nieuwe haven beslaat zo’n 2,5% van de totale Voordelta, een Natura2000 g...

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment