Dataset

Dubbele dijk (Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Groningen (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Economy
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit bestand bevat de dubbele dijk, zoals vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. In dit deelproject van de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl wordt een tweede dijk aangelegd achter de huidige primaire zeedijk. Dit gebied wordt ingericht voor een periode van 25 jaar. In de huidige primaire kering komt een in- en uitlaatconstructie. Het gebied tussen de primaire zeedijk en de nieuwe tweede dijk is ongeveer 55 hectare groot. Via een getijdeduiker kan zout water in- en uitstromen en ontstaat er in het gebied getijdenwerking waar het slib vanuit de Eems-Dollard tot bezinken kan komen. Deze slibinvangzone van ongeveer 25 hectare kan gebruikt worden door foeragerende vogels die leven in Natura 2000-gebied Waddenzee. Het realiseren van een intergetijdegebied en het invangen van slib leveren een meerwaarde op voor het estuarium, namelijk het verbeteren van geleidelijke overgangen en het verminderen van de slibproblematiek in de Eems-Dollard. Daarnaast wordt circa 30 hectare ingericht voor innovatieve zilte landbouw. Hiervoor wordt met ondernemers een organisatie opgezet om binnendijks schelpdieren (kokkels), zeewier en zilte gewassen te kweken. Vanwege de meeropbrengst van deze teelten ten opzichte van het huidige gebruik zal het gebied in zijn totaliteit zijn economische waarde behouden.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geoservices.provinciegroningen.nl/bestanden/metadata/voorbeeldplaatjes/SV_ED_DubbeleDijk.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

DubbeleDijk

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/StructuurvisieEemsmondDelfzijl/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Beleidsplannen_StructuurvisieEemsmondDelfzijl:DubbeleDijk

OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/StructuurvisieEemsmondDelfzijl/MapServer/WFSServer

OGC:WFS