type-icon

Dataset

IBIS Bedrijventerreinen

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Interprovinciaal Overleg
Bijgewerkt 31/01/2021
License CC-0 (1.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Download (1)
  • Documentation (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close
High value

A high value dataset has a high value for society.

Close
National coverage

This is a dataset that is nationwide. The data covers the entire Netherlands.

Close

IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen:

kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en uitgifte.

Kwalitatief: plannaam, planfase, startjaar uitgifte, milieuzonering, type werklocatie, ontsluiting, maximale milieucategorie, veroudering/herstructurering, externe bereikbaarheid, parkeergelegenheid, parkmanagement (J/N), status en geometrie.

Landing page: https://www.ibis-bedrijventerreinen.nl

Contactinformatie
Naam: IPO
Email: Maarten.Bergmeijer@provincie-utrecht.nl

Download

IBIS Bedrijventerreinen

Download ZIP CC-0 (1.0)

IBIS Bedrijventerreinen in diverse formaten te downloaden via deze ZIP. O.a. in shapefile te downloaden.

Documentation

Documentatie definities gebruikt in IBIS

Documentation PDF CC-0 (1.0)

Documentatie definities gebruikt in IBIS