Datasets

25 datasets

 • De BAG (Basisregistraties adressen en gebouwen) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. De BAG bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Ko...

  Data eigenaar: Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
  Bijgewerkt: 27-07-2023
  Thema:
  • Bestuur
 • De Basisregistratie Kadaster (BRK) bevat informatie over percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast staan er ka...

  Data eigenaar: Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
  Bijgewerkt: 27-07-2023
  Thema:
  • Bestuur
 • De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centime...

  Data eigenaar: Nijmegen (Gemeente)
  Bijgewerkt: 21-06-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Kopieën van al deze gegevens zijn verzameld in een Landelijke Voorzienin...

  Data eigenaar: Nijmegen (Gemeente)
  Bijgewerkt: 21-06-2023
  Thema:
  • Ruimte en infrastructuur
 • Dataset

  Linked Data RCE

  De Linked Open Data van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De data bevat gegevens van rijksmonumenten, complexen, archeologische complexen, werelderfgoed. stads- en dorpsgezichten (gezichten),...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Bijgewerkt: 03-05-2023
  Thema:
  • Rijksoverheid
  • Cultuur
 • De Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. In de komende jaren wordt de BRO stapsgewijs voltooid. Per stap bevat de BRO ...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Bijgewerkt: 22-12-2022
  Thema:
  • Bestuur
  • Ruimte en infrastructuur
  • Ruimtelijke ordening
 • LET OP: dit is een dataset aangemaakt door data.overheid.nl om inzicht te bieden in de beschikbare basisregistraties. Inhoud basisregister: Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedri...

  Data eigenaar: Kamer van Koophandel (Rijk)
  Bijgewerkt: 22-12-2022
  Thema:
  • Bestuur
  • Economie
  • Handel
 • Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken....

  Data eigenaar: Nijmegen (Gemeente)
  Bijgewerkt: 13-10-2022
  Thema:
  • Economie
  • Huisvesting
  • Natuur en milieu
  • Ruimte en infrastructuur
 • Op deze kaart staat alle open geografische data, data met een ruimtelijke component (locatie), in het werkgebied van de gemeenten Haarlem-Zandvoort. Daar waar digitaal en geogerefereerd beschikbaar in...

  Data eigenaar: Haarlem (Gemeente)
  Bijgewerkt: 16-04-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Afval
  • Bodem
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Ruimte en infrastructuur
  • Netwerken
  • Ruimtelijke ordening
 • Er zijn 10 basisregistraties. Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering...

  Data eigenaar: Assen (Gemeente)
  Bijgewerkt: 16-04-2022
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening

Filter je resultaten