Datasets

305 datasets

 • Deze tabel laat zien welke woningen in een bepaalde regio een zuinig of een onzuinig energielabel hebben gekregen. Het energielabel geeft aan hoe zuinig de woning is. Het label wordt uitgedrukt in een...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Huisvesting
  • Bouwen en verbouwen
 • Het dashboard Trends in Uitvoeringsorganisaties (TiU) bevat een schat aan informatie over prestaties, kwaliteit, kosten, personeelsinzet, productiviteit ('doelmatigheid') van een aantal belangrijke ui...

  Data eigenaar: Stichting IPSE Studies (Overig)
  Bijgewerkt: 30-05-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Rijksoverheid
  • Economie
  • Financien
  • Huisvesting
  • Immigratie
  • Openbare orde en veiligheid
  • Ruimte en infrastructuur
 • Deze tabel bevat gegevens over de voorraad woningen en niet-woningen en de mutaties daarin, zoals nieuwbouw en sloop. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De ...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-02-2023
  Thema:
  • Huisvesting
  • Bouwen en verbouwen
 • Deze tabel bevat cijfers over de veranderingen in de voorraad woningen in Nederland volgens de definities van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG bevat basisgegevens over alle gebo...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-02-2023
  Thema:
  • Huisvesting
 • Deze tabel bevat gegevens over de doorlooptijd van de bouw van gereedgemelde woningen, afgeleid uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdel...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-02-2023
  Thema:
  • Bouwen en verbouwen
 • De historische reeks 'Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2000=100, vanaf 1990' geeft de ontwikkeling weer van de kosten (loon en materiaal) die gemoeid zijn met de bouw van nieuwe woningen ...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-02-2023
  Thema:
  • Bouwen en verbouwen
 • Deze tabel bevat maandcijfers over de inputprijsindex van nieuwbouwwoningen. Hiermee wordt de ontwikkeling weergegeven van de kosten (loon en materiaal) die gemoeid zijn met de bouw van nieuwe woninge...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-02-2023
  Thema:
  • Bouwen en verbouwen
 • Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de ...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-02-2023
  Thema:
  • Bouwen en verbouwen
 • Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de ...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-02-2023
  Thema:
  • Bouwen en verbouwen
 • Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de ...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-02-2023
  Thema:
  • Bouwen en verbouwen

Filter je resultaten