Datasets

294 datasets

 • Deze tabel laat zien welke woningen in een bepaalde regio een zuinig of een onzuinig energielabel hebben gekregen. Het energielabel geeft aan hoe zuinig de woning is. Het label wordt uitgedrukt in een...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Huisvesting
  • Bouwen en verbouwen
 • Het dashboard Trends in Uitvoeringsorganisaties (TiU) bevat een schat aan informatie over prestaties, kwaliteit, kosten, personeelsinzet, productiviteit ('doelmatigheid') van een aantal belangrijke ui...

  Data eigenaar: Stichting IPSE Studies (Overig)
  Bijgewerkt: 30-05-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Rijksoverheid
  • Economie
  • Financien
  • Huisvesting
  • Immigratie
  • Openbare orde en veiligheid
  • Ruimte en infrastructuur
 • Deze tabel geeft de prijsontwikkelingen weer van de voorraad van bestaande koopwoningen. Ook worden het aantal transacties, de gemiddelde verkoopprijs en de totale waarde van de verkoopprijzen van de ...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 22-09-2023
  Thema:
  • Huisvesting
  • Bouwen en verbouwen
 • Deze tabel bevat gegevens over de woningvoorraad naar type. De gegevens zijn tot stand gekomen op basis van gegevens uit de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en informatie van het Kadaster. ...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 22-09-2023
  Thema:
  • Huisvesting
 • Deze tabel bevat gegevens over de voorraad woningen en niet-woningen en de mutaties daarin, zoals nieuwbouw en sloop. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De ...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 21-09-2023
  Thema:
  • Huisvesting
  • Bouwen en verbouwen
 • Deze tabel bevat cijfers over de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde in basisprijzen van de bouwnijverheid. Volgens de Standaardbedrijfsindeling van het CBS (SBI 2008) is de bouwnijverheid S...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 20-09-2023
  Thema:
  • Bouwen en verbouwen
 • Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de bouwnijverheid. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar en do...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-09-2023
  Thema:
  • Bouwen en verbouwen
 • Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde huurverhoging (in- en exclusief huurharmonisatie) van gereguleerde woningen (uitgesplitst naar soort verhuurder) en geliberaliseerde huurwoningen. Gegevens ...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 08-09-2023
  Thema:
  • Huren en verhuren
 • Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde huurverhoging (in- en exclusief huurharmonisatie) van gereguleerde- en geliberaliseerde huurwoningen. De gegevens zijn uitgesplitst naar landsdeel, provinci...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 08-09-2023
  Thema:
  • Huren en verhuren
  • Huisvesting
  • Economie
 • Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde huurverhoging uitgesplitst naar inkomensklasse. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de verhuur van gereguleerde huurwoningen door sociale- en overige ver...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 08-09-2023
  Thema:
  • Huren en verhuren

Filter je resultaten