Dataset

Trends in Uitvoeringsorganisaties (TiU)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Stichting IPSE Studies (Overig)
Bijgewerkt 08-01-2022
Licentie Publiek domein
Thema
  • Organisatie en beleid
  • Rijksoverheid
  • Financien
  • Huisvesting
  • Immigratie
  • Openbare orde en veiligheid
  • Ruimte en infrastructuur
Toegang Publiek
  • Informatie
  • Databronnen
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Het dashboard Trends in Uitvoeringsorganisaties (TiU) bevat een schat aan informatie over prestaties, kwaliteit, kosten, personeelsinzet, productiviteit ('doelmatigheid') van een aantal belangrijke uitvoeringsorganisaties over een reeks van jaren. In veel gevallen al vanaf medio jaren 1990. Hierdoor worden langjarige trends en trendbreuken zichtbaar en downloadbaar. Aan de tijdreeksen liggen veelal cijfers van de jaarverslagen van de organisaties of van de ministeries waaronder zij ressorteren ten grondslag. De uit deze bronnen verzamelde cijfers zijn voor een deel bewerkt, omdat sommige afbakeningen iets anders zijn gekozen of om andere reden gegevens zijn gekoppeld of geaggregeerd.

Bestemmingspagina: https://www.trendsinuitvoeringsorganisaties.nl

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identifiers

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

Jaarverslagen

PDF Publiek domein

https://www.trendsinuitvoeringsorganisaties.nl/

Jaarverslagen van uitvoeringsorganisaties of jaarverslagen van de ministeries waaronder zij ressorteren