Datasets

287 datasets

 • Deze tabel laat zien welke woningen in een bepaalde regio een zuinig of een onzuinig energielabel hebben gekregen. Het energielabel geeft aan hoe zuinig de woning is. Het label wordt uitgedrukt in een...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Housing
  • Building and remodeling
 • Het dashboard Trends in Uitvoeringsorganisaties (TiU) bevat een schat aan informatie over prestaties, kwaliteit, kosten, personeelsinzet, productiviteit ('doelmatigheid') van een aantal belangrijke ui...

  Data owner: Stichting IPSE Studies (Overig)
  Updated: 05/30/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
  • Dutch government
  • Economy
  • Finance
  • Housing
  • Immigration to the Netherlands
  • Public order and safety
  • Space and infrastructure
 • Deze tabel bevat gegevens over de voorraad woningen en niet-woningen en de mutaties daarin, zoals nieuwbouw en sloop. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De ...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 05/31/2023 - 00:00
  Theme:
  • Housing
  • Building and remodeling
 • Deze tabel bevat cijfers over de veranderingen in de voorraad woningen in Nederland volgens de definities van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG bevat basisgegevens over alle gebo...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 05/31/2023 - 00:00
  Theme:
  • Housing
 • Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de ...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 05/31/2023 - 00:00
  Theme:
  • Building and remodeling
 • Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de ...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 05/31/2023 - 00:00
  Theme:
  • Building and remodeling
 • Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de ...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 05/31/2023 - 00:00
  Theme:
  • Building and remodeling
 • De historische reeks 'Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2000=100, vanaf 1990' geeft de ontwikkeling weer van de kosten (loon en materiaal) die gemoeid zijn met de bouw van nieuwe woningen ...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 05/30/2023 - 00:00
  Theme:
  • Building and remodeling
 • Deze tabel bevat maandcijfers over de inputprijsindex van nieuwbouwwoningen. Hiermee wordt de ontwikkeling weergegeven van de kosten (loon en materiaal) die gemoeid zijn met de bouw van nieuwe woninge...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 05/30/2023 - 00:00
  Theme:
  • Building and remodeling
 • De historische reeks 'Grond-, weg- en waterbouw; inputprijsindex 2000=100, vanaf 1979' geeft de ontwikkeling weer van de kosten arbeid, materiaal en materieel voor Grond-, Weg- en Waterbouwprojecten (...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 05/30/2023 - 00:00
  Theme:
  • Building and remodeling

Filter your results