Dataset

Energielabels van huur- en koopwoningen naar regio in 2011

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 05-10-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Huisvesting
  • Bouwen en verbouwen
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel laat zien welke woningen in een bepaalde regio een zuinig of een onzuinig energielabel hebben gekregen. Het energielabel geeft aan hoe zuinig de woning is. Het label wordt uitgedrukt in een letter variërend van A tot en met G, waarbij A++ het zuinigste label is en G het meest onzuinige label.

De labels zijn geclusterd. De zogeheten groene energielabels zijn A++, A+, A en B. De labels C en D nemen een middenpositie in. De energielabels E, F, en G zijn onzuinige labels.

Gegevens beschikbaar over 2011.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 november 2016:

Geen. De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?

Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81776NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81776NED

Energielabels van huur- en koopwoningen naar regio energielabels, huurwoningen, koopwoningen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81776NED

Energielabels van huur- en koopwoningen naar regio energielabels, huurwoningen, koopwoningen