Dataset

Energielabels van woningen en niet-woningen (01-01-2011 - 02-01-2012)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Bouwen en verbouwen
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Het bestand bevat een afslag van de energielabeldatabase van Agentschap NL. Dit bestand is afkomstig van het team vastgoed en woningmarkt. De energielabeldatabase is een jaarbestand, dat de energielabels bevat van woningen en utiliteiten. Jaarlijks wordt er over de labels door het CBS gepubliceerd. Binnen het jaar kunnen mutaties van het energielabel plaatsvinden. Aangezien het aantal labelwisselingen binnen het jaar zeer gering is, is besloten te kiezen voor een jaarbestand.Het energielabel is bij de verkoop van woningen verplicht. Aangezien er geen sancties op staan om een woning te verkopen zonder label, blijven koopwoningen met een energielabel voorlopig achter bij huurwoningen. Bij huurwoningen zitten er veelal prestatiemaatstaven vast aan het label. De corporaties dienen daartoe investeringen te doen in de vorm van bv. isolatie, hr-ketel, zonnepanelen e.d. Bovendien telt het energielabel mee bij het vaststellen van het aantal huurpunten volgens het woningwaarderingssstelsel (WWS). Hoe zuiniger een woning is, hoe meer huurpunten er aan de woning worden toegekend. Het aantal huurpunten bepaalt de maximale huurprijs voor de woning.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Deze component is per 1 juli 2014 omgezet naar de nieuwe sleutelcombinatie SOORTOBJECTNUMMER + RINOBJECTNUMMER en is uniek gemaakt op de nieuwe sleutel ('ontdubbeld').Het bestand bevat zowel SOORTOBJECTNUMMER B als H. BIJ SOORTOBJECTNUMMER B heeft RINOBJECTNUMMER als herkomst Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Bij beginletter H heeft het RINOBJECTNUMMER een historische herkomst (objecten van vóór 1-1-2012, dus bijvoorbeeld objecten die voor die datum al gesloopt zijn).

Populatie

De populatie bestaat uit de bij het Agentschap NL geregistreerde adressen van woningen en utiliteiten met een energielabel. Deze adressen zijn versleuteld met een unieke code. Deze populatie wordt gekoppeld aan verrinde (versleutelde) objectnummers vanuit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Er is relatief weinig utiliteitsbouw met een label in de energielabeldatabase. De meeste panden in het bestand zijn huurwoningen.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e41080213240

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset