Dataset

Energielabels van huur- en koopwoningen naar regio in 2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel laat zien welke woningen in een bepaalde regio een zuinig of een onzuinig energielabel hebben gekregen. Het energielabel geeft aan hoe zuinig de woning is. Het label wordt uitgedrukt in een letter variërend van A tot en met G, waarbij A++ het zuinigste label is en G het meest onzuinige label.

De labels zijn geclusterd. De zogeheten groene energielabels zijn A++, A+, A en B. De labels C en D nemen een middenpositie in. De energielabels E, F, en G zijn onzuinige labels.

Gegevens beschikbaar over 2011.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 november 2016:

Geen. De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?

Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81776NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81776NED

Energielabels van huur- en koopwoningen naar regio energielabels, huurwoningen, koopwoningen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81776NED

Energielabels van huur- en koopwoningen naar regio energielabels, huurwoningen, koopwoningen