Dataset

Bestaande koopwoningen; gemiddelde verkoopprijzen, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 02/20/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
  • Economy
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een overzicht van de gemiddelde verkoopprijs die in de verslagperiode is betaald voor bestaande koopwoningen die zijn aangekocht door een particulier. De gemiddelde verkoopprijs kan een andere ontwikkeling laten zien dan de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK). De gemiddelde koopsom is geen indicator voor de prijsontwikkeling van koopwoningen. De gemiddelde koopsom weerspiegelt namelijk de gemiddelde prijs van woningen die verkocht zijn in een specifieke periode. Doordat elke periode andere woningen worden verkocht, wordt er geen rekening gehouden met eventuele verschillende kenmerken van de verkochte woningen. Een voorbeeld om uit te leggen welke problemen dit met zich meebrengt: Stel in februari van een jaar zijn voornamelijk grote grachtenpanden met tuin verkocht, terwijl in maart veel kleine tussenwoningen van eigenaar wisselden. Hierdoor zal de gemiddelde koopsom in februari hoger liggen dan in maart maar dit wil niet zeggen dat de huizenprijzen zijn gestegen. Zie onder Paragraaf 3 voor een link naar het artikel 'Waarom de gemiddelde koopsom geen huizenprijsindicator is'.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn direct definitief. De berekening van deze cijfers is gebaseerd op het aantal notaristransacties dat iedere maand door het Kadaster wordt vastgesteld. Een revisie van de cijfers vindt alleen bij uitzondering plaats, namelijk alleen indien er sprake is van een noemenswaardige fout buiten de gebruikelijke statistische marges. De gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen kunnen op latere momenten ook door het Kadaster berekend worden. Doorgaans zijn deze cijfers gelijk aan de publicatie op Statline, maar in enkele perioden verschillen ze van elkaar. Het Kadaster hanteert in deze gevallen meest actuele cijfers. Deze kunnen sinds de eerste publicatie gewijzigd zijn. Het CBS hanteert cijfers van de eerste publicatie conform bovenstaand revisiebeleid.

Wijzigingen per 23 februari 2022 Correctie: De gemiddelde verkoopprijzen van de gemeenten Bloemendaal en Blaricum in 2021 werden onjuist weergegeven. Bij deze gemeenten ontbrak het laatste cijfer (7e positie). Deze cijfers zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 20 februari 2024 Cijfers gemiddelde verkoopprijzen van de gemeenten jaar 2023 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers worden circa één tot drie maanden na het verslagjaar gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83625NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83625NED

Gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen Nederland, landsdelen, provincies en gemeenten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83625NED

Gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen Nederland, landsdelen, provincies en gemeenten