type-icon

Dataset

Wegvakonderdelen Zwartewaterland

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Gemeente Zwartewaterland
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 14-09-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Webservice (1)
  • Downloadbare bestanden (3)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Gedeelte verharding ingekaderd naar gebruik, functie, materiaal en andere kenmerken. Bevat wegen, parkeervakken, fietspaden en voetpaden.

In deze dataset zitten onder meer de soort verharding, de functie, oppervlakte, lengte, breedte en aanlegjaar. Daarnaast is van elk wegvakonderdeel bekend of het binnen of buiten de bebouwde kom ligt en in welke openbare ruimte (straat), buurt, wijk en woonplaats.

Contactinformatie
Naam: Gemeente Zwartewaterland Afdeling Kapitaalgoederen
E-mail: geo@zwartewaterland.nl
Website: http://www.zwartewaterland.nl
Telefoon: 14 038

Webservice

Wegvakonderdelen ArcGIS Map Service

JSON CC-BY (4.0)

https://services1.arcgis.com/qiyVnepR04wyiozk/arcgis/rest/services/Wegvakonderdelen/FeatureServer

Wegvakonderdelen Feature Service

Downloadbare bestanden

Wegvakonderdelen CSV

CSV CC-BY (4.0)

Wegvakonderdelen Feature Service

Preview

Wegvakonderdelen KML

KML CC-BY (4.0)

Wegvakonderdelen Feature Service

Wegvakonderdelen Shapefile

SHAPE CC-BY (4.0)

Wegvakonderdelen Feature Service