Wegvakonderdelen Zwartewaterland

Gedeelte verharding ingekaderd naar gebruik, functie, materiaal en andere kenmerken. Bevat wegen, parkeervakken, fietspaden en voetpaden.In deze dataset zitten onder meer de soort verharding, de functie, oppervlakte, lengte, breedte en aanlegjaar. Daarnaast is van elk wegvakonderdeel bekend of het binnen of buiten de bebouwde kom ligt en in welke openbare ruimte (straat), buurt, wijk en woonplaats.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated April 25, 2019, 04:15 (UTC)
Created February 28, 2019, 11:51 (UTC)