Dataset

Wegvakonderdelen Zwartewaterland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Zwartewaterland
Bijgewerkt 11/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (1)
  • Download (3)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Gedeelte verharding ingekaderd naar gebruik, functie, materiaal en andere kenmerken. Bevat wegen, parkeervakken, fietspaden en voetpaden.

In deze dataset zitten onder meer de soort verharding, de functie, oppervlakte, lengte, breedte en aanlegjaar. Daarnaast is van elk wegvakonderdeel bekend of het binnen of buiten de bebouwde kom ligt en in welke openbare ruimte (straat), buurt, wijk en woonplaats.

Contactinformatie
Naam: Gemeente Zwartewaterland Afdeling Kapitaalgoederen
Email: geo@zwartewaterland.nl
Website: http://www.zwartewaterland.nl
Phonenumber: 14 038

Webservice

Wegvakonderdelen ArcGIS Map Service

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://services1.arcgis.com/qiyVnepR04wyiozk/arcgis/rest/services/Wegvakonderdelen/FeatureServer

Wegvakonderdelen Feature Service

Download

Wegvakonderdelen CSV

Download CSV CC-BY (4.0)

Wegvakonderdelen Feature Service

Preview

Wegvakonderdelen KML

Download KML CC-BY (4.0)

Wegvakonderdelen Feature Service

Wegvakonderdelen Shapefile

Download SHAPE CC-BY (4.0)

Wegvakonderdelen Feature Service