Dataset

Wegvakonderdelen Zwartewaterland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Zwartewaterland (Gemeente)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Networks
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Gedeelte verharding ingekaderd naar gebruik, functie, materiaal en andere kenmerken. Bevat wegen, parkeervakken, fietspaden en voetpaden.

In deze dataset zitten onder meer de soort verharding, de functie, oppervlakte, lengte, breedte en aanlegjaar. Daarnaast is van elk wegvakonderdeel bekend of het binnen of buiten de bebouwde kom ligt en in welke openbare ruimte (straat), buurt, wijk en woonplaats.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Wegvakonderdelen ArcGIS Map Service

JSON CC-BY (4.0)

Wegvakonderdelen Feature Service

Wegvakonderdelen CSV

CSV CC-BY (4.0)

Wegvakonderdelen Feature Service

Preview

Wegvakonderdelen KML

KML CC-BY (4.0)

Wegvakonderdelen Feature Service

Wegvakonderdelen Shapefile

SHAPE CC-BY (4.0)

Wegvakonderdelen Feature Service