Dataset

Archeologische waardenkaart Zwartewaterland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Zwartewaterland (Gemeente)
Updated 04/06/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

In deze kaart zijn gebieden aangegeven waar archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, waar vindplaatsen worden verwacht en welke zones naar verwachting geen archeologische betekenis hebben.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Archeologische waardenkaart ArcGIS Map Service

JSON CC-BY (4.0)

Archeologische waardenkaart Feature Service

Archeologische waardenkaart CSV

CSV CC-BY (4.0)

Archeologische waardenkaart Feature Service

Preview

Archeologische waardenkaart KML

KML CC-BY (4.0)

Archeologische waardenkaart Feature Service

Archeologische waardenkaart Shapefile

SHAPE CC-BY (4.0)

Archeologische waardenkaart Feature Service