Dataset

Archeologische waardenkaart Zwartewaterland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Zwartewaterland
Bijgewerkt 17/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (1)
  • Download (3)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

In deze kaart zijn gebieden aangegeven waar archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, waar vindplaatsen worden verwacht en welke zones naar verwachting geen archeologische betekenis hebben.

Contactinformatie
Naam: Gemeente Zwartewaterland
Email: info@zwartewaterland.nl
Website: http://www.zwartewaterland.nl
Phonenumber: 14 038

Webservice

Archeologische waardenkaart ArcGIS Map Service

Webservice JSON CC-BY (4.0)

http://services1.arcgis.com/qiyVnepR04wyiozk/arcgis/rest/services/AWK/FeatureServer

Archeologische waardenkaart Feature Service

Download

Archeologische waardenkaart CSV

Download CSV CC-BY (4.0)

Archeologische waardenkaart Feature Service

Preview

Archeologische waardenkaart KML

Download KML CC-BY (4.0)

Archeologische waardenkaart Feature Service

Archeologische waardenkaart Shapefile

Download SHAPE CC-BY (4.0)

Archeologische waardenkaart Feature Service