Archeologische waardenkaart Zwartewaterland

In deze kaart zijn gebieden aangegeven waar archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, waar vindplaatsen worden verwacht en welke zones naar verwachting geen archeologische betekenis hebben.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated July 23, 2019, 04:00 (UTC)
Created May 7, 2019, 04:00 (UTC)