type-icon

Dataset

Secundaire watergang

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Waterschap Drents Overijsselse Delta
Licentie CC-0 (1.0)
Bijgewerkt 09-01-2021
Status Beschikbaar
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (1)
  • Downloadbare bestanden (3)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Definitie

een langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat.


Toelichting

Oppervlaktewateren waarvan de lengte aanzienlijk groter is dan de breedte. Naast specifieke benamingen zijn er nog vele andere in gebruik: tocht, wetering, vaart, sloot, gracht, leiding, open leiding, gang, wijk, priel, geul enz. Toelichting: Deze termen worden veelal regionaal gebruikt om waterlopen aan te duiden van bepaalde afmeting, functie, oorsprong, beheerstoestand, e d . De namen geven ook een zekere rangorde van belangrijkheid of afmeting aan die echter niet algemeen geldend is. Geadviseerd wordt dan ook als het om de afwatering gaat, de rangorde in een waterlopensysteem aan te geven met (van groot naar klein) primair, secundair en tertiair.

Herkomst definitie: Aquo

Contactinformatie
Naam: Waterschap Drents Overijsselse Delta
E-mail: info@wdodelta.nl
Website: https://www.wdodelta.nl/

Webservice

Secundaire watergang ArcGIS Map Service

Webservice JSON CC-0 (1.0)

https://services6.arcgis.com/BZiPrSbS4NknjGsQ/arcgis/rest/services/Secundaire_watergang20_3_2018/FeatureServer

Secundaire watergang Feature Service

Downloadbare bestanden

Secundaire watergang CSV

Downloadbare bestanden CSV CC-0 (1.0)

Secundaire watergang Feature Service

Preview

Secundaire watergang KML

Downloadbare bestanden KML CC-0 (1.0)

Secundaire watergang Feature Service

Secundaire watergang Shapefile

Downloadbare bestanden SHAPE CC-0 (1.0)

Secundaire watergang Feature Service