Dataset

Secundaire watergang

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
Updated 02/19/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Water
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Een langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat.


Toelichting

Oppervlaktewateren waarvan de lengte aanzienlijk groter is dan de breedte. Naast specifieke benamingen zijn er nog vele andere in gebruik: tocht, wetering, vaart, sloot, gracht, leiding, open leiding, gang, wijk, priel, geul enz. Toelichting: Deze termen worden veelal regionaal gebruikt om waterlopen aan te duiden van bepaalde afmeting, functie, oorsprong, beheerstoestand, e d . De namen geven ook een zekere rangorde van belangrijkheid of afmeting aan die echter niet algemeen geldend is. Geadviseerd wordt dan ook als het om de afwatering gaat, de rangorde in een waterlopensysteem aan te geven met (van groot naar klein) primair, secundair en tertiair.

Herkomst definitie: Aquo

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Secundaire watergang ArcGIS Map Service

JSON CC-0 (1.0)

Secundaire watergang Feature Service

Secundaire watergang CSV

CSV CC-0 (1.0)

Secundaire watergang Feature Service

Preview

Secundaire watergang KML

KML CC-0 (1.0)

Secundaire watergang Feature Service

Secundaire watergang Shapefile

SHAPE CC-0 (1.0)

Secundaire watergang Feature Service