Datasets

4 datasets

 • Een langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat.ToelichtingOppervlaktewateren waarvan de lengte aanzienlijk groter is ...

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 02/19/2024 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Vispassage

  Een kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 02/19/2024 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Vaste dam

  Dwars door een water gelegen afsluiting, bedoeld om water te keren of te beheersen.ToelichtingDeze voorziening heeft tot doel een waterscheiding te vormen. Een dam kan ook dienen om op een stuk grond ...

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 02/19/2024 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Syphon

  Kokervormige constructie met een verlaagd middengedeelte dat geheel met water is gevuld en die twee waterlopen met elkaar verbindt.ToelichtingSifons worden aangelegd als een gebied met eenzelfde peil ...

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 02/19/2024 - 00:00
  Theme:
  • Water

Filter your results