Dataset

PBL/CPB Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving WLO 2015 datasets

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Planbureau voor de Leefomgeving (Rijk)
Bijgewerkt 31-08-2020
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

In 2015 zijn nieuwe Welvaarts- en Leefomgevingsscenario's (WLO) opgesteld. Deze volgen de WLO-scenario's uit 2006 op. Met deze scenario's brengen het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in kaart wat in de toekomst mogelijke veranderingen op diverse terreinen kunnen zijn en wat zij kunnen betekenen voor de fysieke leefomgeving. Beleid is toekomstgericht en dient derhalve rekening te houden met de onzekerheden die verbonden zijn aan de toekomst. Dit geldt in het bijzonder voor het beleid ten aanzien van de fysieke leefomgeving, waar zich vele beleids- en investeringskeuzes voor doen die gedurende een lange periode effect hebben. Voor elk van de cahiers Demografie, Macro-economie, Regionale ontwikkeling en verstedelijking, Mobiliteit, Klimaat en energie en Landbouw zijn één of meer datasets beschikbaar met de resultaten van de Laag en Hoog scenario's en één of meer onzekerheidsverkenningen.

Bestemmingspagina: http://www.wlo2015.nl

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Geografische gegevens

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset

Alternatieve identificaties van deze dataset


Downloads

PBL_CPB WLO2015 Data Demografie

ODS CC-BY (4.0)

Deze dataset bevat de resultaten van het scenario Laag en scenario Hoog van de WLO-toekomstverkenning van bevolking en huishoudens voor 2012, 2030 en 2050. Zowel in ODS als XLSX -formaat.

PBL_CPB WLO2015 Data Macro-economie

ODS CC-BY (4.0)

De Nederlandse economie lijkt veerkrachtig genoeg om op termijn weer evenwichtig te groeien. Maar zelfs in scenario Hoog zal de groei niet uitkomen boven de 2%.

PBL_CPB WLO2015 Data Klimaat en energie

ODS CC-BY (4.0)

In scenario Hoog gaan de onderzoekers van het PBL en CPB uit van een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 65% ten opzichte van 1990. Ze baseren zich daarbij op bestaande toezeggingen van landen om hun broeikasgassen te verminderen.

PBL_CPB WLO2015 Data Landbouw

ODS CC-BY (4.0)

De landbouw blijft de belangrijkste en grootste grondgebruiker van Nederland, al neemt het areaal licht af. Europese milieuregels beperken de milieudruk, net als nationaal, provinciaal en soms lokaal beleid.

PBL_CPB WLO2015 Data Regionale ontwikkelingen en verstedelijking

ODS CC-BY (4.0)

Voor dit WLO-rapport hebben het PBL en CPB verkend waar het aantal inwoners, huishoudens en banen zal groeien, en met hoeveel. De steden blijven groeien. Het verschil tussen de Randstad en krimpgebieden neemt toe. In scenario Hoog groeit de bevolking in de Randstad anderhalf keer zo hard als de gehele Nederlandse bevolking. Scenario Laag gaat ervan uit dat de trek naar de stad in de toekomst afzwakt.

PBL_CPB WLO2015 Data Mobiliteit

ODS CC-BY (4.0)

Nederlanders leggen steeds meer kilometers af, per auto, trein en fiets. Ook het internationale goederenvervoer neemt toe. Vervoer via de lucht groeit flink, in zowel scenario Hoog als scenario Laag. Deze groei hangt samen met de wereldwijde groei van bevolking en economie.