Dataset

Welvaart; grenzen van 10%-groepen inkomen & vermogen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat percentielen van inkomen en vermogen. Deze bedragen worden gebruikt bij de indeling van huishoudens in 10%-groepen en 20%-groepen, zoals gebruikt in diverse StatLine tabellen en publicaties. Het 10e percentiel wordt gebruikt als bovengrens voor de eerste 10%-groep, het 20e percentiel als bovengrens voor de tweede 10%-groep, en zo verder. De doelpopulatie bestaat uit alle particuliere huishoudens met bekend inkomen, waarbij studentenhuishoudens naar keuze kunnen worden uitgesloten. Peildatum is 1 januari van het verslagjaar. Voor de doelpopulatie exclusief studentenhuishoudens worden geen percentielen getoond van het primair en bruto inkomen en het vermogen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel voor 2011 t/m 2021 zijn definitief. De cijfers voor 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 november 2023: De cijfers over 2021 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 maart 2023: Door een wijziging in de brondata zijn de vermogenscijfers voor 2019 t/m 2021 gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Elk jaar worden rond oktober nieuwe cijfers verwacht.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83934NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83934NED

Gestandaardiseerd inkomen, vermogen, huishoudens, decielgroepen populatie, decielen, welvaartsbegrip

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83934NED

Gestandaardiseerd inkomen, vermogen, huishoudens, decielgroepen populatie, decielen, welvaartsbegrip