Dataset

Gezonde levensverwachting; inkomen en welvaart

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over levensverwachting en gezonde levensverwachting uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, en inkomen of welvaart. De gezonde levensverwachting is het aantal jaren dat mensen van een bepaalde leeftijd nog kunnen verwachten te leven in goede gezondheid, onder de aanname dat de kansen op sterfte en ongezondheid in de toekomst gelijk blijven.

In de tabel worden vier varianten van gezonde levensverwachting gegeven:

  • de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid
  • de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen volgens de OESO-definitie
  • de levensverwachting zonder beperkingen volgens de Global Acitivity Limitations Indicator
  • de levensverwachting zonder psychische klachten

De cijfers hebben betrekking op een vierjaarsperiode (bijv. 2017/2020). De reden daarvoor is dat voor de gezondheidskenmerken gebruik gemaakt wordt van de CBS-Gezondheidsenquête. Die enquête is te klein van omvang om op jaarbasis de cijfers te kunnen bepalen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017/2020

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 februari 2023: Er is een wijziging in naamgeving doorgevoerd. Waar eerder werd gesproken over de levensverwachting in goede geestelijke gezondheid wordt nu gesproken over de levensverwachting zonder psychische klachten. De achterliggende operationalisatie van geestelijke gezondheid/psychische klachten is ongewijzigd gebleven. Daarnaast is een link naar de maatwerktabel met de gebruikte voorwaardelijke sterftekansen toegevoegd in de tabeltoelichting.

Wijzigingen per 21 december 2022: Nieuwe tabel met cijfers over 2017/2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers over de periode 2019/2022 verschijnen in het eerste kwartaal 2024. De reeks zal dan ook worden aangevuld met eerdere periodes.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85445NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85445NED

Levensverwachting, levensverwachting in als goed ervaren gezondheid inkomen, welvaart, geslacht, leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85445NED

Levensverwachting, levensverwachting in als goed ervaren gezondheid inkomen, welvaart, geslacht, leeftijd