Dataset

Levensverwachting; geslacht, geboortegeneratie

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat de cohort-overlevingstafels (per geboortecohort van 1 jaar) naar geslacht en leeftijd voor de bevolking van Nederland. Uit de tabel kan worden afgelezen hoeveel jongens of meisjes uit een groep van 100 duizend pasgeborenen het jaar waarin ze 1, 2, 3 enz. jaar oud worden hebben bereikt. Tevens kan worden afgelezen hoe oud deze kinderen gemiddeld zullen worden.

De tabel kan worden uitgesplitst naar de sterftekans, het aantal levenden (tafelbevolking), het aantal overledenen (tafelbevolking) en de (cohort-)levensverwachting per generatie naar geslacht en leeftijd.

De (cohort-)levensverwachting, berekend uit een cohort-overlevingstafel, geeft aan wat de werkelijke levensduur is (of naar verwachting wordt, wanneer de waargenomen sterftekansen aangevuld zijn met sterftekansen uit de prognoseperiode). Zie paragraaf 4 voor een uitleg over het verschil tussen de periode-overlevingstafel en een cohort-overlevingstafel.

Er kan gekozen worden uit cijfers waarin alleen met waargenomen aantallen is gerekend of een reeks waarin de waargenomen aantallen zijn aangevuld met toekomstige verwachtingen van aantallen overledenen voor de geboortegeneraties die nog in leven zijn.

Gegevens beschikbaar: vanaf geboortegeneratie 1850

Status van de cijfers: De cijfers gebaseerd op de tot en met het jaar 2022 waargenomen aantallen overledenen zijn definitief. Cijfers die zijn aangevuld met toekomstige verwachtingen van aantallen overledenen zijn afkomstig uit de CBS Bevolkingsprognose 2023-2070. Deze prognose wordt eenmaal per jaar herzien.

Wijzigingen per 15 december 2023:

  • De cijfers met betrekking tot sterftewaarnemingen over 2022 zijn in de tabel verwerkt;
  • De cijfers met betrekking tot de prognoses zijn vervangen door die uit de Bevolkingsprognose 2023-2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In december 2024 worden de sterftewaarnemingen over 2023 verwerkt in deze tabel en worden de toekomstige verwachtingen vervangen door die uit de Kernprognose 2024-2070.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80333ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80333ned

Generatie-overlevingstafels, waarneming en prognose Geslacht, leeftijd, sterftekans en levensverwachting per generatie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80333ned

Generatie-overlevingstafels, waarneming en prognose Geslacht, leeftijd, sterftekans en levensverwachting per generatie