Dataset

Welvaart; grenzen van 10%-groepen inkomen & vermogen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat percentielen van inkomen en vermogen. Deze bedragen worden gebruikt bij de indeling van huishoudens in 10%-groepen en 20%-groepen, zoals gebruikt in diverse StatLine tabellen en publicaties. Het 10e percentiel wordt gebruikt als bovengrens voor de eerste 10%-groep, het 20e percentiel als bovengrens voor de tweede 10%-groep, en zo verder. De doelpopulatie bestaat uit alle particuliere huishoudens met bekend inkomen, waarbij studentenhuishoudens naar keuze kunnen worden uitgesloten. Peildatum is 1 januari van het verslagjaar. Voor de doelpopulatie exclusief studentenhuishoudens worden geen percentielen getoond van het primair en bruto inkomen en het vermogen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel voor 2011 t/m 2021 zijn definitief. De cijfers voor 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 november 2023: De cijfers over 2021 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 maart 2023: Door een wijziging in de brondata zijn de vermogenscijfers voor 2019 t/m 2021 gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Elk jaar worden rond oktober nieuwe cijfers verwacht.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83934NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83934NED

Gestandaardiseerd inkomen, vermogen, huishoudens, decielgroepen populatie, decielen, welvaartsbegrip

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83934NED

Gestandaardiseerd inkomen, vermogen, huishoudens, decielgroepen populatie, decielen, welvaartsbegrip