Dataset

Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers, herkomst

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de verdeling van de welvaart van particulier huishoudens in Nederland, gemeten op basis van het inkomen en het vermogen. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar geboorteland van de ouders, en herkomstland van de hoofdkostwinner.

De doelpopulatie bestaat uit alle particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. In de doelpopulatie voor het onderwerp huishoudens met een laag inkomen zijn studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden, buiten beschouwing gebleven.

Het CBS is overgegaan op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers is vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers: De cijfers voor 2011 t/m 2021 zijn definitief. De cijfers voor 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 november 2023: Actualisatie met definitieve cijfers voor 2021 en voorlopige cijfers voor 2022.

Wijzigingen per 31 maart 2023: De vermogenscijfers voor 2019 t/m 2021 zijn gewijzigd. Vanwege een wijziging in de brondata zijn de vermogenscijfers over 2019 t/m 2021 gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers worden in het najaar van 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85397NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85397NED

Inkomen, vermogen, laag inkomen Herkomstland, Geboorteland, Herkomst

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85397NED

Inkomen, vermogen, laag inkomen Herkomstland, Geboorteland, Herkomst