Dataset

Warmteprofielen clusters Toekomstig

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Lucht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De warmteprofielen zijn bedoeld om gemeenten te helpen bij het maken van hun transitievisie warmte. Met de warmteprofielen wordt een eerste verkenning in de warmtevraag van de gemeente visueel gemaakt. Op basis van enkele eigenschappen van de panden in de gemeente wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten warmtevraag en het temperatuurniveau van deze warmte. Dit geeft snel en overzichtelijk inzicht in de opgave van de warmtetransitie in de eigen gemeente. Het resultaat uit de tool kan worden gezien als een eerste verkenning naar oplossingen voor een nieuwe, duurzame warmtevoorziening.

In de warmteprofielen tool worden woningen en andere gebouwen geclusterd op basis van de verwachte benodigde temperatuur voor warmteafgifte in de woning in 2050: hoge-temperatuur (HT; >70°C), lage-temperatuur (LT; <55°C) of midden-temperatuur (MT; 55-70°C). Het temperatuurniveau is afhankelijk van de benodigde hoeveelheid warmte om de woning in de winter warm te houden (de isolatiegraad) en de warmteafgiftesystemen. De zogenaamde ‘temperatuurclusters’ geven inzicht in het benodigde toekomstige warmteprofiel van de gemeente; de temperatuurniveaus en de hoeveelheid warmte per gebied.

De warmteprofielen is in opdracht van de Provincie Zuid Holland door de WarmteTransitieMakers ontwikkelt. Meer info: https://geo.zuid-holland.nl/Data/Klimaat/Warmteprofielen/Handleiding%20warmteprofielen%20tool%20-%20versie%20juni%20%2720.pdf

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AWARMTEPROFIELEN_CLUSTERS_ZH&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

WARMTEPROFIELEN_CLUSTERS_ZH

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Warmteprofielen clusters Toekomstig

WARMTEPROFIELEN_CLUSTERS_ZH

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Warmteprofielen clusters Toekomstig

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Kantoren, Overige utiliteit, Woningen

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Klimaat/Klimaat_Warmteprofielen/MapServer

accessPoint