Dataset

Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 01-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

In deze tabel zijn gegevens opgenomen over zonnewarmte. Het gaat hierbij om het aantal installaties, het collectoroppervlak en de warmteproductie. Zonnewarmte wordt gewonnen voor het verwarmen van water. Belangrijkste toepassingen zijn; warm water voor huishoudens met afgedekte systemen <= 6m2 (zonneboilers) en het opwarmen van zwembadwater met onafgedekte systemen. Het gaat hierbij dus om zonnewarmte (met zonnecollectoren) en níet om zonnestroom (met zonnepanelen). Basis voor de cijfers vormen de door importeurs en fabrikanten in de verslagperiode verkochte collectoren. De cijfers zijn vanwege methodologische verbeteringen en verbetering van de data over bijgeplaatste zonnecollectoren gereviseerd. Een toelichting op deze revisie staat in het artikel Hernieuwbare Energie Revisie 2015 (zie paragraaf 4).

Gegevens beschikbaar vanaf 1990.

Status van de cijfers: Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2019.

Wijzigingen per 16 september 2020: De voorlopige cijfers over 2019 zijn bijgesteld op basis van nagekomen informatie. De huidige uitkomsten in de tabel hebben hiermee de status definitief gekregen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Voorlopige cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in mei. Nader voorlopige cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in juni. Definitieve cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in december.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82003NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82003NED

Zonnewarmte, collectoroppervlak, warmteproductie Zonneboilers, afgedekte en onafgedekte systemen

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82003NED

Zonnewarmte, collectoroppervlak, warmteproductie Zonneboilers, afgedekte en onafgedekte systemen