Dataset

Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/15/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel zijn gegevens opgenomen over zonnewarmte. Het gaat hierbij om het aantal installaties, het collectoroppervlak en de warmteproductie. Zonnewarmte wordt gewonnen voor het verwarmen van water. Belangrijkste toepassingen zijn; warm water voor huishoudens met afgedekte systemen <= 6m2 (zonneboilers) en het opwarmen van zwembadwater met onafgedekte systemen. Het gaat hierbij dus om zonnewarmte (met zonnecollectoren) en níet om zonnestroom (met zonnepanelen). Basis voor de cijfers vormen de door importeurs en fabrikanten in de verslagperiode verkochte collectoren.

Gegevens beschikbaar vanaf 1990.

Status van de cijfers: Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2021 en nader voorlopige cijfers over 2022.

Wijzigingen per 15 juni 2023: Nader voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Nader voorlopige cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in juni. Definitieve cijfers over het voorgaande jaar verschijnen in december.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82003NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82003NED

Zonnewarmte, collectoroppervlak, warmteproductie Zonneboilers, afgedekte en onafgedekte systemen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82003NED

Zonnewarmte, collectoroppervlak, warmteproductie Zonneboilers, afgedekte en onafgedekte systemen