Dataset

Aardwarmte en bodemenergie; onttrekking van warmte en koude

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 01-07-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel wordt weergegeven hoeveel warmte en koude er uit de bodem wordt onttrokken. Warmte is een vorm van energie. Het gebruik van koude uit de bodem vermijdt het verbruik van elektriciteit voor koeling. Er wordt onderscheid gemaakt in aardwarmte en bodemenergie, met of zonder warmtepompen.

Bodemenergie is een vorm van hernieuwbare energie.

Bij aardwarmte is het opgepompte water voldoende warm (ongeveer tussen de 60 en 90 graden Celcius) om direct te kunnen gebruiken via een warmtewisselaar. De voornaamste toepassing is het verwarmen van kassen.

Bij bodemenergie is het opgepompte water meestal niet warm genoeg (ongeveer 10 graden Celcius) voor direct gebruik. Daarom worden vaak warmtepompen ingezet om de temperatuur naar een voldoende hoog niveau te brengen.

Bodemenergie kan zowel voor verwarmen als voor koelen worden gebruikt. De voornaamste toepassing van bodemenergie is het verwarmen en koelen van kantoorgebouwen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers: Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2021 en nader voorlopige cijfers over 2022 en 2023.

Wijzigingen per 7 juni 2024: Nader voorlopige cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 december 2023: Nader voorlopige cijfers over 2022 zijn geactualiseerd.

Wijzigingen per 15 juni 2023: Nader voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Voorlopige cijfers voor aardwarmte en bodemwarmte met warmtepompen over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni. Definitieve cijfers verschijnen in december van het tweede jaar na verslagjaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82379NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82379NED

Onttrekking van warmte, onttrekking van koude Bodemenergie, diep, ondiep, warmtepompen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82379NED

Onttrekking van warmte, onttrekking van koude Bodemenergie, diep, ondiep, warmtepompen