Dataset

Aardwarmte en bodemenergie; onttrekking van warmte en koude

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 08-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

In deze tabel wordt weergegeven hoeveel warmte en koude er uit de bodem wordt onttrokken. Warmte is een vorm van energie. Het gebruik van koude uit de bodem vermijdt het verbruik van elektriciteit voor koeling. Er wordt onderscheid gemaakt in aardwarmte en bodemenergie, met of zonder warmtepompen.

Bodemenergie is een vorm van hernieuwbare energie.

Bij aardwarmte is het opgepompte water voldoende warm (ongeveer tussen de 60 en 90 graden Celcius) om direct te kunnen gebruiken via een warmtewisselaar. De voornaamste toepassing is het verwarmen van kassen.

Bij bodemenergie is het opgepompte water meestal niet warm genoeg (ongeveer 10 graden Celcius) voor direct gebruik. Daarom worden vaak warmtepompen ingezet om de temperatuur naar een voldoende hoog niveau te brengen.

Bodemenergie kan zowel voor verwarmen als voor koelen worden gebruikt. De voornaamste toepassing van bodemenergie is het verwarmen en koelen van kantoorgebouwen.

De cijfers zijn vanwege methodologische verbeteringen en het verwerken van de nieuwste data over warmtekoudeopslag gereviseerd. Een toelichting op deze revisie staat in het artikel Hernieuwbare Energie Revisie 2015 (zie paragraaf 4).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers: Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2019.

Wijzigingen maart 2021: Aangepast zijn de toelichtingen bij "Totaal aardwarmte en bodemenergie" en "Bodemwarmte, totaal"

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Voorlopige cijfers voor aardwarmte en bodemwarmte met warmtepompen over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni. Definitieve cijfers over alle variabelen over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in december.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82379NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82379NED

Onttrekking van warmte, onttrekking van koude Bodemenergie, diep, ondiep, warmtepompen

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82379NED

Onttrekking van warmte, onttrekking van koude Bodemenergie, diep, ondiep, warmtepompen