Dataset

Aardwarmte Meerstad

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Groningen (Gemeente)
Bijgewerkt 07-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Energie
  • Ruimte en infrastructuur
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Dit rapport behandelt een haalbaarheidsstudie naar aardwarmtewinning uit de Slochteren Zandsteen ten behoeve van de geplande stadsuitbreiding Groningen Meerstad. Dit haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd in het kader van het subsidieprogramma transitie onderzoek warmte van SenterNovem.

Door SenterNovem is in maart 2004 aan TNO-NITG gevraagd in hoeverre de ondergrond van Groningen mogelijkheden biedt voor de winning van aardwarmte. Een eerste quick scan gaf aan dat in de ondergrond van Groningen aquifers voorkomen die geschikt zouden kunnen zijn voor aardwarmtewinning, echter met de kanttekening dat deze aquifers eveneens dienst doen als het reservoir gesteente waarin het Groningen gasveld zich bevind.

De gemeente Groningen heeft vervolgens TNO-NITG gevraagd om:

  • globaal een nadere analyse van de mogelijke waterproductie en de omvang van de bijbehorende warmteproductie uit zanden van de Slochteren Formatie uit te voeren,
  • een indicatie te geven van de ligging van een aardwarmtedoublet (zowel de bovengrondse winninglocatie als de ondergrondse locatie van het doublet), mede gelet op een mogelijke interferentie met het Groningen gasveld,
  • een globale kostenraming te maken voor de realisatie van een aardwarmte project.

Om op bovenstaande vragen een antwoord te geven is het volgende onderzoek uitgevoerd:

  • Op basis van bestaande gegevens is een inventarisatie gemaakt van de onder Groningen voorkomende watervoerende lagen en de voor aardwarmtewinning belangrijkste kenmerken van de watervoerende lagen zijn uitgezocht,
  • Het in kaart brengen van de verwachte warmtevraag in de nabije toekomst
  • Het aangeven van een mogelijke locatie van een doublet, gelet op de locaties van de warmtevraag en de kenmerken van de ondergrond, in het bijzonder de ligging van het Groningen gasveld,
  • Het berekenen van de globale investeringskosten.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

Aardwarmte Meerstad, 2005

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: TNO

Opdrachtgever: Gemeente Groningen