Datasets

65 datasets

 • Locatie van bestaande en te realiseren windturbines. Een windturbine zet de energie van de wind om in een draaiende beweging, die door een generator wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. De ve...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 30-05-2023
  Thema:
  • Industrie
  • Natuur en milieu
 • Hoeveelheid biomassa per gemeente in kton droge stof per jaar. Hiervoor zijn de hoeveelheden bermmaaisel riet en heide, stengel en blad bij elkaar opgeteld. Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "bi...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 30-05-2023
  Thema:
  • Economie
  • Natuur en milieu
 • Deze taartdiagrammen geven de verdeling biomassahoeveelheden (percentueel) per gemeente weer in de volgende categorieën, bermmaaisel, riet en heide, stengel en blad. Het formaat van de taartdiagram g...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 30-05-2023
  Thema:
  • Economie
  • Natuur en milieu
 • Services zonder versienummer kunnen en worden continu aangepast en dus niet via releases.Wanneer afnemers van deze services gebruik maken, werken zij altijd met de laatste versie van de service.(NB) A...

  Data eigenaar: Prorail (Rijk)
  Bijgewerkt: 27-05-2023
  Thema:
  • Spoor
 • Gebieden die zijn beschreven in de vergunningsaanvragen of verleende opsporingsvergunningen aardwarmte, verleend door De Minister van Economische Zaken en Klimaat.

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 25-05-2023
  Thema:
  • Lucht
  • Economie
 • Voor een complete beschrijving van methodiek zie rapport "Toekomstperspectief Bodemenergie Zuid-Holland 2017" door Tauw en CE-Delft in opdracht van Provincie Zuid-Holland. Opvraagbaar via www.zuid-hol...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 21-02-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Voor een complete beschrijving van methodiek zie rapport "Toekomstperspectief Bodemenergie Zuid-Holland 2017" door Tauw en CE-Delft in opdracht van Provincie Zuid-Holland. Opvraagbaar via www.zuid-hol...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 21-02-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Vergunningen voor Warmte Koude Opslag (WKO) uitgegeven door Omgevingsdienst Haaglanden in opdracht van de Provincie Zuid-Holland.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 21-02-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Dit bestand bevat bestaande WKO systemen binnen de provincie Groningen. Warmte koude opslag is een manier om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen door gebruik te maken van grondwater. ...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-02-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Water
 • Vergunningen voor Warmte-koudeopslag uitgegeven door de PZH.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-11-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu

Filter je resultaten