Dataset

Warmte Koude Opslag (WKO) geschiktheid 1e watervoerend pakket

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 27-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Voor een complete beschrijving van methodiek zie rapport "Toekomstperspectief Bodemenergie Zuid-Holland 2017" door Tauw en CE-Delft in opdracht van Provincie Zuid-Holland. Opvraagbaar via www.zuid-holland.nl De kaart is onder andere gebaseerd op de bodemopbouw uit het REGIS en de warmte/koude behoefte van de onderscheiden functies (bebouwingstypen). Per functie zijn in het onderzoek aannames gedaan om van een energievraag te komen tot een vraag in m3 water/m2/jr. Deze vraag is aan de hand van de formules van het onderzoek vertaald naar een minimaal benodigde dikte van het watervoerend pakket. De geschiktheid en capaciteit van de ondergrond is, in lijn met de WKO-tool, gebaseerd op de dikte van de watervoerende pakketten (D) en de doorlatendheid van dit pakket (k), of te wel op de kD waarde (m2/dag). De capaciteit is afzonderlijk bepaald voor het 1e watervoerende pakket en voor het gecombineerd 2e en 3e watervoerend pakket.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=Geschiktheid_1e_watervoerendpakket2337&CRS=EPSG:28992&bbox=43662.62000000104,406692.0,130480.8759999983,483120.0&width=768&styles=&height=676&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Geschiktheid_1e_watervoerendpakket2337

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

WKO_POTENTIE_WVP_EERSTE gecomprimeerde GeoTIFF

ATOM Publiek domein

https://geo.zuid-holland.nl/Data/atom/bodem/WKO_POTENTIE_WVP_EERSTE.xml

accessPoint

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Geschiktheid 1e watervoerendpakket

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer

accessPoint