Dataset

Naleving en handhaving afspraken in cao's (2014)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bijgewerkt 13-06-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Download (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

SZW heeft onderzocht in hoeverre de toegenomen aandacht van sociale partners voor naleving en handhaving is terug te vinden in recent afgesloten principeakkoorden en cao’s. Hiertoe zijn alle 167 bedrijfstakcao’s uit de sectoren markt en zorg onderzocht (peildatum 1 november 2014; ruim 4,4 miljoen werknemers).

Omdat het bij cao-onderzoek gaat om interpretatie van cao-teksten, is dit bestand dan ook een weerslag van de interpretatie van SZW.

Bestemmingspagina: https://data.overheid.nl/OpenDataSets/SZW/databestandhandhavingcaoafspraken2017opendata.sav

Contactinformatie
Naam: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
E-mail: awilms@minszw.nl

Downloaden

Naleving en Handhaving cao-afspraken 2014

Downloaden XLS CC-BY (4.0)

SZW heeft onderzocht in hoeverre de toegenomen aandacht van sociale partners voor naleving en handhaving is terug te vinden in recent afgesloten principeakkoorden en cao’s. Hiertoe zijn alle 167 bedrijfstakcao’s uit de sectoren markt en zorg onderzocht (peildatum 1 november 2014; ruim 4,4 miljoen werknemers).

Omdat het bij cao-onderzoek gaat om interpretatie van cao-teksten, is dit bestand dan ook een weerslag van de interpretatie van SZW.