Dataset

Naleving en handhaving afspraken in cao's (2014)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
Updated 02/16/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

SZW heeft onderzocht in hoeverre de toegenomen aandacht van sociale partners voor naleving en handhaving is terug te vinden in recent afgesloten principeakkoorden en cao’s. Hiertoe zijn alle 167 bedrijfstakcao’s uit de sectoren markt en zorg onderzocht (peildatum 1 november 2014; ruim 4,4 miljoen werknemers).

Omdat het bij cao-onderzoek gaat om interpretatie van cao-teksten, is dit bestand dan ook een weerslag van de interpretatie van SZW.

Landing page: https://data.overheid.nl/OpenDataSets/SZW/databestandhandhavingcaoafspraken2017opendata.sav

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Naleving en Handhaving cao-afspraken 2014

XLS CC-BY (4.0)

SZW heeft onderzocht in hoeverre de toegenomen aandacht van sociale partners voor naleving en handhaving is terug te vinden in recent afgesloten principeakkoorden en cao’s. Hiertoe zijn alle 167 bedrijfstakcao’s uit de sectoren markt en zorg onderzocht (peildatum 1 november 2014; ruim 4,4 miljoen werknemers).

Omdat het bij cao-onderzoek gaat om interpretatie van cao-teksten, is dit bestand dan ook een weerslag van de interpretatie van SZW.