Dataset

Onderzoek Naleving en handhaving in cao-afspraken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
Updated 02/16/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Terms of employment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Onderzoek naar naleving en handhaving in cao-afspraken (2017). De data kunnen in het programma SPSS geopend worden.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Documentation

Onderzoek Naleving en handhaving in cao-afspraken

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://data.overheid.nl/OpenDataSets/SZW/databestandhandhavingcaoafspraken2017opendata.sav

nderzoek naar naleving en handhaving in cao-afspraken (2017). De data kunnen in het programma SPSS geopend worden.