Dataset

Inkomenspanelonderzoek: inkomen- en vermogen van huishoudens en personen, revisie 2021, deel A (vanaf 01-01-1977)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Economie
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Het Inkomenspanelonderzoek (IPO) verschaft informatie over het inkomen van personen en huishoudens. Het inkomen is gedetailleerd naar samenstelling. Zo is het inkomen opgebouwd uit inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, inkomen uit vermogen en diverse soorten uitkeringen, terwijl premies en belastingen in mindering zijn gebracht om te komen tot het besteedbaar inkomen. Het IPO verschaft ook informatie over de positie die personen en huishoudens op de inkomensladder (huishoudens: vermogensladder) innemen. Deze reeks heeft betrekking op gereviseerde gegevens, waarbij qua methodologie en indelingen zoveel mogelijk is aangesloten bij de huidige inkomens- en vermogensproductie.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Het Inkomenspanelonderzoek (IPO) is vanaf verslagjaar 1989 een steekproefonderzoek op basis van een panel van personen. Naast de steekproefpersonen worden jaarlijks ook de personen die ultimo het onderzoeksjaar tot zijn huishouden behoren eveneens in het onderzoek opgenomen, zodat ook informatie over het huishouden beschikbaar komt. Jaarlijks vindt een bijtrekking plaats voor de instroom in de bevolking (geboorten en immigratie). Uit diverse (integrale) administraties (hoofdzakelijk afkomstig van de belastingdienst) worden inkomens- en vermogensgegevens aan de personen uit het IPO toegevoegd. Enkele ontbrekende gegevens worden geïmputeerd. In totaal worden zo'n 34 bestanden met ruim 1600 variabelen verwerkt. De jaren 1977, 1981 en 1985 zijn gebaseerd op het Landelijk Uitvoerig Inkomensonderzoek (LUI) en vormen de voorloper van het IPO (vanaf 1989). Deze kennen geen panelopzet, maar zijn afzonderlijke steekproeven. Voor de overzichtelijkheid is voor deze drie verslagjaren wel de naam "IPO" gehanteerd. In de bestanden zijn de belangrijkste publicatievariabelen van inkomen en vermogen over de periode 1977-2014 opgenomen.

Van niet alle personen en huishoudens is het inkomen/vermogen bekend. Wanneer van een huishouden het inkomen of vermogen niet is waargenomen, dan zijn alle velden die betrekking hebben op geldwaarden (zowel betrekking hebbende op personen als huishoudens) gevuld met "9999999999" voor inkomensvariabelen (10x9) of "99999999999" voor vermogensvariabelen (11x9).

Populatie

Totale bevolking van Nederland per ultimo van het kalenderjaar (de facto de bevolking per 1 januari van het jaar volgend op het onderzoeksjaar).

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410806cb610

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset